IZOOL 50

Fasádní systém v provedení sloupkovo - příčkový, sloupkovo - sloupkový, s přítlačnou lištou.

Určený k provedení fasádních stěn, zastřešení, světlíků.

Šířka sloupků a příček je 50 mm. Technické řešení umožňuje výstavbu rovných stěn, nebo obloukových přechodů venkovních a vnitřních, případně zimních zahrad. Systém poskytuje řešení pro ocelovou a dřevěnou konstrukci.Použitím speciálně navrženého polyamidového termiku (přerušovače tepelného mostu) je možné vyrobit fasádní zdi se součinitelem tepla na úrovni UCW = 1,15W / m2K (pro dvojsklo tl. 28 mm)IZOOL 50 je systém s provedením osazení přes modifikátory různých rámových systémů oken, dveří.

Fakty:

hliníkový profilový systém s přerušením tepelného mostu o šířce ?? mm

Těsnění EPDM podle normy ISO 3302-01, E2 ..

rámový součinitel prostupu tepla Uf = 0,5 W/m2K

konstrukční hloubka sloupků a příček 50 mm

šířka zasklení až do 58 mm

technické osvědčení ITB AT

možnost použít aplikační řešení pro pásy - parapetní, které jsou určeny jako požární předěl

možnost zakomponování různých typů externích dekoračních prvků

možnost vytvoření verzí "horizontální" nebo "vertikální" linie

možnost ohýbání profilů

shoda s jinými systémy IZOOL, hlavně shodné příslušenství pro několik systémů