Protipožární systémy

Bezpečnost na prvním místě

Nabízíme Vám tento protipožární profilový systém

Dokonalá protipožární odolnost

Protipožární okna a dveře jsou charakteristické svojí požární odolností, odolávají požáru určitým způsobem a stanovenou dobu. Protipožární systémy IZOOL se vyznačují vynikající celistvostí, izolací a minimálním tepelným tokem. (tzv.tepelnou radiací)

Tyto vlastnosti umožňují min. zakouření prostoru, prostup tepla a jedovatých plynů jakož i vznícení hořlavých materiálů na požárem nezatížené straně. Dovolují tak bezpečnou evakuaci osob chráněnou únikovou cestou.