Pečeť kvalitních oken

Certifikát Pečeť kvalitních oken vydává firma TOZAN s.r.o. jednotlivým členům sdružení Revoluční okna po splnění podmínek certifikace. Po udělení certifikátu nadále pravidelně a odborně kontroluje dodržování všech kritérií.

Garantujeme, že okna s tímto certifikátem pocházejí od českých výrobců s dlouholetou tradicí, kvalitou, záručním a pozáručním servisem.

"Pečeť kvalitních oken" mohou používat pouze slovenský výrobci a prodejci oken a dveří z profilového systému izool GmbH, kteří mají všechny platné certifikáty, které požaduje legislativa a udělují jejich certifikační autority České republiky a zároveň splňují všechny kvalitativní podmínky stanovené "Pečetí kvalitních oken" při výrobě, montáži, záruce a servisu oken a dveří. Dlouholeté působení, zkušenosti, globální pohled a profesionální tým odborníků na slovenském trhu s okny a dveřmi, opravňuje firmu TOZAN EU, as vydávat a povolit používání certifikátu PEČEŤ KVALITNÍCH OKEN jednotlivým členům Revolučních oken na základě níže uvedených podmínek. Po udělení pečeti kvality je dodržování všech kritérií dále pravidelně kontrolovány odbornými pracovníky firmy TOZAN s.r.o.

Hlavním cílem certifikace Pečeť kvalitních oken je:

- pomoci konečnému zákazníkovi při výběru kvalitních produktů

- bezvýhradně podporovat českých výrobců a prosazovat jejich zájmy

- odlišit české firmy od zahraničních

- poskytnout konkurenční výhodu domácímu prostředí

Certifikát "Pečeť kvalitních oken" informuje kupujícího o originálním výrobku, přičemž jeho vysoká kvalita je prověřena:

- doložení původu použitých profilů

- výrobním auditem

- používanými předepsanými způsoby montáže i záručním a pozáručním servisem

1. doložených původu použitých profilů

Členové sdružení Revoluční okna vyrábějí výplně stavebních otvorů z originálního německého profilového systému izool, jehož autorizovaným dodavatelem pro český trh je společnost TOZAN s.r.o. Certifikát potvrzuje doložen původ profilů a garantuje kvalitu profilového systému.

2. Výrobní audit

Všem členům Revolučních oken provádíme výrobní audit v pravidelných intervalech. Zaměřujeme se na kontrolu výrobních procesů, nastavení strojů a kvality používaných materiálů.


a) skladování profilů

- kontrola skladování v paletách,

- kontrola skladování v regálech

b) kontrola řezání profilu

- kontrola délky profilu,

- kontrola řezu 45o,

- kontrola řezu 90o,

- kontrola odklonu od svislice,

- kontrola ostrosti a čistoty kotouče,

- kontrola podložky (příložky),

- kontrola upnutí profilu,

- kontrola dosedací plochy vhodné k profilu

c) kontrola odvodnění / odvzdušnění

- kontrola správného počtu na danou vzdálenost,

- kontrola správné délky drážky,

- kontrola čistoty frézované drážky,

- kontrola vzdálenosti od rohu,

- kontrola vyosení uvnitř / venku,

- kontrola vnější výšky,

- kontrola vyfoukání drážky

d) vrtání oliv a frézování

- kontrola délky frézování,

- kontrola správnosti míry při středovém / konstantním vrtání,

- kontrola čistoty a ostrosti vrtáku a frézy,

- kontrola správnosti schémy pre vŕtanie olív a frézovanie,

- kontrola čistoty frézovaných otvorů (špony)

e) kontrola spojování rohů

- kontrola kontrola čistoty lisu a profilu

- kontrola odpovídající příložky k profilu,

- kontrola pravoúhlosti příložek,

- kontrola dodatečné podpory,

- kontrola upínacího tlaku,

- kontrola tlaku spojování,

- kontrola požadované a skutečné velikosti,

- kontrola úhlu hotového spoji

f) kontrola těsnění

- kontrola začátku těsnění,

- kontrola lepení v drážce,

- kontrola těsnění vyrovnávacího tlak,

- kontrola provedení rohů

g) kontrola příčníků

- kontrola hloubky frézování,

- kontrola délky příčky,

- kontrola vrtání,

- kontrola volby šrouby,

- kontrola volby držáku příčky

h) kontrola kování

- kontrola správnosti osazení uzavíracího protiplechu,

- kontrola délky šroubů,

- kontrola počtu uzavíracích protiplech,

- kontrola schémy vŕtania,

- kontrola rozměrů mezer,

- kontrola středu zámku,

- kontrola údržby

i) kontrola zasklívání

- kontrola těsnění a zasklívací lišty,

- kontrola tolerance skla,

- kontrola šířky zasklívací podložky,

- kontrola nosných podložek,

- kontrola zajištění distančních podložek,

- kontrola zasklívacího těsnění

j) závěrečná kontrola

- kontrola překrytí,

- přezkoušení uzavíracích bodů,

- přezkoušení funkčnosti,

- kontrola očištění okna,

- kontrola balení a expidície

3. Používanými předepsanými způsoby montáže

Aby Vám kvalitní okno sloužilo i po několika desítkách let je jeho montáž velmi důležitá. V Čechách musíme dodržet hned několik norem pro správné zabudování stavební konstrukce. Montáž oken a dveří jen na "pěnu" je již zastaralý a v dnešní době nedostatečný. Aby montážník správně zabudoval stavební konstrukci (hliníkové okno, dveře, HS portál), musí dodržet tyto platné normy:

Legislativní předpis ČSN 74 6077

4. Udělení certifikátu

Po splnění všech podmínek vydáme členu sdružení Revoluční okna certifikát Pečeť kvalitních oken.

Zákazník tak ví, že s takto označeným výrobkem získal nejvyšší kvalitu na trhu přímo od ověřeného českého výrobce.

Pokud člen přestane dodržovat stanovená pravidla sdružení a dostane špatné reference od zákazníků, můžeme mu certifikát odebrat.