Izool 70

Tříkomorový hliníkový profilový systém s přerušením tepelného mostu o šířce 28 mm, s možností dodatečné izolace přerušeného tepelného mostu termo vložkou pro zlepšení tepelně izolačních vlastností profilu.

Je určen hlavně pro konstrukce: okna, dveře, prosklení s ručně posuvnými, případně automatickými dveřmi, kyvnými a otočnými dveřmi.

ystém IZOOL 70 umožňuje použití různých typů výplní: skleněné, plné, sendvičové, nábytkové desky, velkoformátové materiály, sádrokartonové a polykarbonátové desky, a to o tloušťce14-41 mm.Konstrukční hloubka profilů -rámu a křídla - 70-79 mm.IZOOL 70 je systém s provedením kovací drážky "EURO" a "PVC" u okenních křídel, což umožňuje široký sortiment použitelného kování.

Fakty:

hliníkový profilový systém s přerušením tepelného mostu o šířce 28 mm

Těsnění EPDM podle normy ISO 3302-01, E

rámový součinitel prostupu tepla Uf = 1,9 W/m2K

koeficient prostupu tepla oknem Uw = 0,7 W/m2k

konstrukční hloubka rámu 70 mm

Konstrukční hloubka křídla  79 mm

šířka zasklení až do 41 mm

akustický útlum (pro skla 44.1 / 16/6) podle indexu Rw 39 dB

kouřotěsnost třída Se a Sm podle EN

technické osvědčení ITB AT