Fólie illbruck

Místem, které je nejvíce vystavené energetickým ztrátám je právě okno s  jedním velmi nepatrným detailem: připojovací spárou. Těsnící fólie jsou řešením pro tento detail dilatujících spár.

Naše nabídka