Disperzní lepidla

COSMOPLAST DSK 266

Jednosložkové lepidlo na utěsnění parotěsných zábran

Lepidlo na utěsnění se širokým spektrem materiálů, které je možné lepit pro vzduchotěsné slepení parotěsných zábran.

COSMOPLAST DSK 267

Jednosložkové lepidlo na utěsnění parotěsných zábran

Volně charakterizovatelné, lepidlo na utěsnění se širokým spektrem materiálů, které je možné lepit pro vzduchotěsné slepení parotěsných zábran.

COSMOPLAST 274

Jednosložkové montážní lepidlo na utěsnění

Univerzálně použitelné lepidlo na utěsnění bez rozpouštědel, převážně používané k lepení těsnicích pásek na okenní spáry na profilech rámů na stěnách oken a dveří podle RAL montáže.

COSMOCOLL FL 37

Jednosložkový D3 disperzní glej

Se střední viskozitou, vodě odolný jednosložkový D3 glej na okna.

COSMOCOLL FL 44

Jednosložkový D4 disperzní glej

Nízko viskózní, vodě odolný jednosložkový D4 glej.

COSMOCOLL Multi HV

Jednosložkový glej na parapetní desky a glej na dýhu

Vysoce viskózní, vodě odolný D2 glej na parapetní desky a glej na dýhu.