IZOOL 80 FIRE+

Protipožární systémy izool 80 FIRE se vyznačují vylepšenými termoizolačními vlastnostmi, nižší hmotností konstrukcí, vynikající celistvostí a minimálním tepelným tokem (tzv. Tepelnou radiací). Vlastnosti profilu zamezují zakouření prostoru prostupu tepla a jedovatých plynů, jakož i vznícení hořlavých materiálů na požárem nezatížené straně. Dovolují tak bezpečnou evakuaci osob chráněnou únikovou cestou.

Fakty:

nižší váha celé konstrukce

vylepšené termoizolační vlastnosti

bezbariérový práh s přerušeným tepelným mostem

umožňuje snadné připojení k jiným systémům izool®, je vhodný do interiéru i exteriéru

systémové vložky z minerální vlny v případě požáru chrání konstrukci před nepříznivými účinky vysokých teplot

tepelná izolace 0,9 (W / m²K)

stavební šířka 78 mm

požární odolnost E130 a E160