Technika pro budovy

Inteligentní a vzájemně sladěné řešení pro kování, pohony, řízení a větrání

Požadavky na moderní bydlení jsou stále komplexnější. Zájem o možnosti energetických úspor a o atraktivní design stoupá i u technických výrobků. Také komfortní bydlení, bezpečnost a možnosti elektronického zabezpečení budov stále více získávají na významu. Zde jsou požadované ucelené řešení, které odpovídají tomuto velkému množství rozdílných aspektů.

Výrobky pro větší kvalitu života

Jako dodavatel systémových řešení a kompletů dává Siegela-AUBI impulsy i v technice pro budovy. Nabízí mnoho inteligentních a vzájemně sladěných řešení pro kování, pohony, řízení a větrání na nejvyšší úrovni. Tím zaručuje kvalitu života a bezpečnost - od motoricky řízených a automaticky zavírajících se oken až k inteligentnímu zajišťovacímu systému.

Technika pro budovy

Zabezpečení okna pomocí AEROCONTROLu se stará zvýšenou měrou o bezpečnost a pomáhá snížit náklady na vytápění

Nezřídka napomohlo nechtěně zapomenuté otevřené okno náhodnému zloději k tučné kořisti. Obzvláště tam, kde více lidí ovládá více oken, zůstává často nějaké okno otevřené - což představuje stálý zdroj nebezpečí.

Integrované zabezpečení (pro otevření a zavření) až do VdS třídy C

 S AEROCONTROLem máte bezpečnost zajištěnou. Speciální magnetický spínač hlídá stav otevření okna a hlásí jej na centrální zabezpečovací jednotku. Mechanické zabezpečení pomocí kování je tak rozšířeno o elektronické zabezpečení proti vloupání. AEROCONTROL umí ale více: při otevřeném okně mohou být ventily topení automaticky uzavřeny a tím je pohodlně zajištěna úspora energie.

Co kromě toho znamená inteligentní technika s AEROCONTROLem v budovách, ukazuje pohled na výhody tohoto systému:

  • AEROCONTROL přesvědčuje nesmírnou flexibilitou: je vhodný pro okna ze všech druhů materiálů, pro všechny systémy kování Siegenia-AUBI a stejně jako pro všechny tvary oken.
  • Nabízí bezproblémovou integraci do poplachových a zabezpečovacích systémů, stejně jako napojení na ovládání odsávacích zařízení.
  • Je možné realizovat propojení se sítěmi sytému BUS a poplašnými systémy v budovách.
  • AEROCONTROL nabízí vysokou bezpečnost funkce a ovládání.
  • Podle druhu vybavení disponuje integrované zabezpečení (pro otevření a zavření) vysokou odolnost proti sabotáži, až do třídy ochrany VdS C.
  • Magnetické spínače nezávislé na profilu slouží pro dodatečnou montáž na povrch okna.
  • AEROCONTROL je doporučován kriminální policií, jako uznávaný ochranný systém.
  • Kvalita a bezpečnost jsou zaručeně uznány německým svazem VdS.