Technika pro budovy

Inteligentní a vzájemně sladěné řešení pro kování, pohony, řízení a větrání

Požadavky na moderní bydlení jsou stále komplexnější. Zájem o možnosti energetických úspor a o atraktivní design stoupá i u technických výrobků. Také komfortní bydlení, bezpečnost a možnosti elektronického zabezpečení budov stále více získávají na významu. Zde jsou požadované ucelené řešení, které odpovídají tomuto velkému množství rozdílných aspektů.

Výrobky pro větší kvalitu života

Jako dodavatel systémových řešení a kompletů dává Siegela-AUBI impulsy i v technice pro budovy. Nabízí mnoho inteligentních a vzájemně sladěných řešení pro kování, pohony, řízení a větrání na nejvyšší úrovni. Tím zaručuje kvalitu života a bezpečnost - od motoricky řízených a automaticky zavírajících se oken až k inteligentnímu zajišťovacímu systému.

Technika pro budovy

Inteligentní řízení oken motorickými pohony od Siegenia-AUBI zajišťuje zdravé klimatické bydlení.

Přirozené, kontrolované větrání získává stále na významu. Uznání důležitosti zdraví ve společnosti, vzrůstající požadavky na komfort bydlení a kvalitu života, ale také energeticko - hospodářské poznatky vyžadují nové myšlení. K tomu patří také to, že přirozená výměna vzduchu v budovách je díky stále lepšímu zateplování obtížnější.

  • Řetězové pohony
  • Pohony ozubenou tyčí
  • Motorická klika MH10
  • Posuvně - zdvižný systém MH400
  • Zařízení pro odtah kouřových zplodin